START

 

 

ROS

Det er flott å høyre om kva folk tenkjer om boka. Her er nokre ord som vi gler oss stort over:

“Boka har med sine skråblikk inn i Kvinnherad gitt meg eit heilt unikt innblikk i kven og kva kvinnheringar er - det er nyttig for ein innflyttar. Eg frydar meg over at mangfaldet vert presentert på ein slik måte. - Eg oppdagar stadig nye ting både i smått og stort med Rosendal;
kanskje fordi tekst og foto har utfordra meg til å finna det vakre og unike med alle årstider? Boka slår meg som svært poetisk og inspirerande”

Synnøve Handeland, varaordførar i Kvinnherad kommune

“Jentene bak Rosendalsboka har klart å fange det magiske. Boken blir overrekt ved høytidelige anledninger, kjøpt av begeistrete turister og er for oss, som er så stolte av bygda,
en flott gave å gi.”

Irene Ravndal , interiørarkitekt i Rosendal

“Rosendalsboka er for oss eit nyskapande og kreativt tiltak. Boka legg vekt på hendingar i kvardagen med tema og personar det ikkje før har vore så mykje fokus på. Produksjon, bilete og layout har høg kvalitet. Kommunen er godt nøgd med det samarbeidet vi har hatt med
forfattarane”.

Kristian Bringedal, verksemd for Kultur-og fritid i Kvinnherad Kommune


det er lett å lage hjemmeside med affy.no